Ugnsinstallationsspecifikationer

Ugnsinstallationsspecifikationer

  Ugnar är apparater som är utformade för att värma bostäder med fossila bränslen. Dessa ugnar använder olika fossila bränslen och har olika krav på installation och speciellt för ventilation av avgaser. Att installera en ugn kan vara extremt farlig och en felaktig installation kan utgöra en allvarlig hälsorisk, så att dessa ugnar endast får installeras av utbildade proffs.

Gaskompatibilitet

Olika ugnar är avsedda att använda olika typer av gas. De som använder ugnar ska bara använda den gas som deras ugn var avsedd för, enligt Whirlpool Comfort. Vissa ugnar kan omvandlas från en typ av ugn till en annan typ med hjälp av omvandlingssatser. Till exempel kan naturgasugnar omvandlas till propanugnar.

Avgas

Olika ugnar har ofta olika ställningskrav, eftersom dessa ugnar ibland kan släppa ut värme eller avgaser som kan skada vissa interiörer, enligt Whirlpool Comfort. Ugnar måste vanligtvis utformas speciellt för att passa in i ett visst område och försöker att installera ugnen i ett annat område kan orsaka spillöverskott med ugnsbränslen.

Ventilation

Ugnar måste installeras på ett sätt som släpper ut biprodukterna av ugnsförbränningen utomhus så att de inom hemmet inte har några hälsopåverkan från ugnsbiprodukterna, enligt Whirlpool Comfort. Dessa biprodukter utmatas vanligtvis genom ventilation. Dessa ventiler får inte delas med andra apparater, enligt All Style. Ventiler måste ha lämpliga tätningsmedel som förhindrar förlust av farliga gaser som kolmonoxid och måste vara gjorda av rostfritt stål. Många ugnar gör det möjligt för ägarna att välja mellan direkt och icke-direkt avluftning. Direkt avluftning tar luft utifrån och förbränner den. Icke-direktventilation tar luft från rummet och förbränner luften.

Byggnation

Ugnar är inte konstruerade för att tillfälligt värma byggnader som håller på att byggas enligt Whirlpool Comfort. Den ovanliga miljön hos en byggnad under uppbyggnad kan skada ugnen.

Suspension

Ugnar kan ofta installeras antingen på marken eller som en upphängen enhet, enligt Whirlpool Comfort.

Koder

Ugnar har koder som är unika för den typ av ugnen som installeras och som också är unika för den stad eller kommun som ugnen installeras i. De som inte är säkra på reglerna för ugnar ska kontakta de lokala myndigheterna, speciellt om De är förvirrade om gasledningens installationsanvisningar eller elektriska kabelspecifikationer enligt All Style.

Kolmonoxid

Ugnar som inte placeras i avgränsade utrymmen behöver inte ventileras. Det beror på att ventilationen i första hand används för att släppa ut skadliga gaser som kolmonoxid ut ur rummet, enligt All Style. Utomhusmiljöer och mycket stora byggnader kan diffusa skadliga gaser så att de inte orsakar förgiftning.


Relaterade artiklar


 • Hur man monterar en Kirby Shampooer
 • Hur man ersätter Agave för majssirap
 • Hur vet jag vilken storlek tanklös vattenvärmare ska få?
 • Hur man väljer ett luftfiltersystem för ett rökigt hem
 • Hur man gör smuts vatten filter
 • Hur man rengör granit golv produkter
 • Så här tar du bort hjälpmedel för torktumlare
 • Hur man får en apparatrabatt med Stimulus Bill Energy Funds
 • Hur man får rust ut ur cement
 • Hur man tar bort epoxilim från ett golv
 • Hur man får katturin från betonggolv
 • Hur man tar bort vita vinfläckar
 • Så här felsöker du en Bissell Proheat Multi Surface 2X
 • Produkter för att återställa sköra naglar och hår
 • Hur man rengör läder skor naturligtvis
 • Hur man rengör min kläder ångare tank
 • Gratis Housecleaning Checklista
 • The Best Square Plates
 • Så här ställer du upp en upprätt frys
 • Hur man installerar en 3-prongsladd på en elektrisk räckvidd